Στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών η Γ. Μαυρεδάκης Security ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ELOT EN ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ΙSO 45001:2018 και ISO 27001:2013 για τη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης. Εμπορία , εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.