Στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών η Γ. Μαυρεδάκης Security ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα CYS EN ISO9001:2015 , ISO 14001:2015 και ΙSO45001:2018 για τη Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης. Εμπορία , εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.