Πιστοποιήσεις

 

Στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών η Μαυρεδάκης Security  είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN ISO9001:2008 και OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 για τη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης. Εμπορία , εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

9001-2015

9001-2015b

14001-2015

14001-2015b

18001-2007-1801-2008

18001-2007