Κεντρικές Μονάδες Συναγερμού BOSCH

 BOSCH-CONTROL-UNIT-for-web

 

 

ICP CC488 με την προσθήκη του ασύρματου
δέκτη RF3212E μετατρέπεται σε ασύρματο σύστημα 
έως 16 ασύρματα αισθητήρια.

 vr8

με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη
και πληκτρολόγιο χειρισμού.
 Easy-Series-withlogo

Easy Series  8 ζωνών που
επεκτείνονται σε 32 ζώνες.
Απομακρυσμένος χειρισμός
μέσω τηλέφωνου.
 DS with logo


 DS with logo

Κεντρική Μονάδα Συναγερμού  248 ζωνών 
Διευθυνσοδοτούμενη (Addressable)