Πληκτρολόγια Χειρισμού BOSCH

boschkeypad 

508 LCD

Πληκτρολόγιο χειρισμού LCD με εικονίδα
Συμβατό με τις κεντρικές μονάδες συναγερμού
CP516 LCD

Πληκτρολόγιο χειρισμού LCD με εικονίδια  
Συμβατό με κεντρικές μονάδες συναγερμού  16 ζωνών
της σειράς Solution CC880.