Η Γ.Μαυρεδάκης Security Ε.Π.Ε. διαθέτει μία καλά εκπαιδευμένη ομάδα από ειδικούς φύλακες και ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων patrol με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό που περιπολούν προληπτικά σε συγκεκριμένες περιοχές και επεμβαίνουν άμεσα σε κάθε έκτακτη περίπτωση.

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος από τις κινητές μονάδες περιπόλου και η άμεση επέμβαση από τoυς εκπαιδευμένους φύλακες και τα περιπολικά της  Γ.Μαυρεδάκης Security Ε.Π.Ε.  είναι το ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε σύστημα  ασφαλείας.