Πληκτρολόγιο χειρισμού LCD με εικονίδα
Συμβατό με τις κεντρικές μονάδες συναγερμού

 

 

Πληκτρολόγιο χειρισμού LCD με εικονίδια
Συμβατό με κεντρικές μονάδες συναγερμού  16 ζωνών
της σειράς Solution CC880.