Ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικών και οικιακών συστημάτων ασφαλείαςαπό τη

BOSCH ,που προστατεύουν από οποιαδήποτε ανεπιθύμητη διείσδυση και

διευκολύνουν την καθημερινή μας ζωή.

 

Κεντρικές μονάδες συναγερμού

 

 

 

  Πληκτρολόγια

 

 

Ανιχνευτές κίνησης (Radar)