Η Γ.Μαυρεδάκης Security Ε.Π.Ε. διαθέτει  ιδιόκτητο θωρακισμένο στόλο οχημάτων χρηματομεταφορών που είναι ο μεγαλύτερος και αρτιότερα τεχνολογικά εξοπλισμένος στόλος στη Κρήτη.

Οι υπηρεσίες της  Γ.Μαυρεδάκης Security Ε.Π.Ε. περιλαμβάνουν την μεταφορά χρημάτων, χρεογράφων, πολύτιμων εγγράφων και αντικειμένων παρέχοντας εγγύηση απόλυτης ασφάλειας.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες χρηματαποστολών γίνεται διαλογή χρημάτων, καταμέτρηση, και τροφοδοσία των ΑΤΜ. Κάθε αποστολή καλύπτεται ασφαλιστικά για ολόκληρο το ποσό της μεταφερόμενης αξίας.