Ο πίνακας ελέγχου BOSCH DS-7240
έχει 8 ζώνεςπου μπορούν να επεκταθούν
σε 40, τέσσερις εξόδουςπου μπορούν να
επεκταθούν σε 20.

 

 

 

 


Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • 8 ενσωματωμένες ζώνες, επεκτάσιμος έως 40 ζώνες (με τις υπομονάδες DX-2010)
  • Με τη προσθήκη του ασύρματου δέκτη RF3227 μετατρέπετε σε ασύρματο σύστημα.
  • Έως 32 χρήστες με διαθέσιμη οπτική λειτουργία keyfob
  • Δυνατότητα διαχωρισμού σε τέσσερα (4) ανεξάρτητα υποσυστήματα.
  • 2 προορισμοί δρομολόγησης επικοινωνιών.
  • Αρχείο καταγραφής 254 συμβάντων.
  • Δυνατότητα τηλεχειρισμού με RPS-INTL.
  • Προαιρετική υπομονάδα ελέγχου πρόσβασης θύρας (DACM).
  • Επιλογή επικοινωνίας δικτύου (LAN/WAN).
  • Είσοδοι και έξοδοι επαλήθευσης συναγερμών.

 

Δείτε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ