Κεντρική Μονάδα Συναγερμού8 ζωνών (ενσύρματες / ασύρματες ) BOSCH ICP VR8 με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη
RF 3212E και πληκτρολόγιο χειρισμού. Το VR8 είναι επιτραπέζιος ή επιτοίχιος πίνακας ελέγχου για γρήγορη εγκατάσταση
σε κατοικίες ή χώρους γραφείων. Η κομψή μονάδα σχεδιάστηκε για να προσαρµόζεται στους περισσότερους
εσωτερικούς χώρους, ενώ προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

 

 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • 8 ασύρματες/η ενσύρματες ζώνες.
  • Δυνατότητα διαχωρισμού σε δυο (2) αναξάρτητα υποσυστήματα (partitions).
  • δυνατότητα εξωτερικού πληκτρολογίου.
  • 16 ασύρματες συσκευές,ραντάρ-επαφές-αισθ.καπνού,κλπ.
  • εσωτερικός δέκτης RF,LCD ICON πληκτρολόγιο,κωδικοποιητής.
  • ενσωματωμένη εσωτερική σειρήνα.
  • 16 κωδικοί χρηστών.
  • 8 ασύρματα χειριστήρια.
  • Χαμηλή κατανάλωση μπαταριών των περιφεριακών.

 

Δείτε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ