Συστήματα Επαγγελματικού Ήχου, Αναγγελίας Αυτόματης Εκκένωσης Χώρων